Finansieringsmöjligheter för köp av personlyft

Dex Easy Avbetalningsfinansiering och Dex Leasing

Dex Easy – Avbetalningsfinansiering

Den populäraste finansieringsformen är avbetalningsfinansiering, där du kan välja storlek på den fasta månadsbetalningen efter din egen budget. Dexter Lifts tar hand om de praktiska finansieringsarrangemangen åt dig. När man skräddarsyr en lämplig månadsbetalning beaktas handpenningens belopp och den större slutbetalningen samt kontraktets längd.

 • Personlyftet fungerar som säkerhet, ingen annan säkerhet behövs.
 • Räntan är fast under hela avtalsperioden.
 • Det återstående ekonomiska bidraget kan enkelt betalas av när som helst.
 • Avtalstid 6 – 72 månader
 • månadsavgift inkl. kapitalåterbetalning, ränta, etablerings- och expeditionsavgift
 • tilläggstjänst: helförsäkring
 • tas upp i kundens balansräkning
 • Resultatpåverkan: Som avskrivning i resultaträkningen enligt i förväg gjord avskrivningsplan, även från första genomförandeåret (räkenskapsperioden).
 • Ett bra alternativ för ett företag med ett starkt kassaflöde och tillgångsförhållande, och inga betydande andra investeringsbehov.
 • Personlyftens livslängd är också lång ur företagets bokföringssynpunkt.
 • Köparen står för skulden och värdet av personlyftet.
 • Moms kan dras av från inköpspriset för personlyften, om hissen används i en momspliktig verksamhet
 • Du kan ansöka om förlängning av kontraktet om sista delbetalningen är större.

Dex Leasing

Har du funderat på ett finansiellt leasingavtal för ditt företag för att underlätta köp av personlyft?

 • månadshyra är en normal utgiftspost
 • lätt att bokföra
 • frigör kapital för bolagets övriga affärsverksamhet
 • I den fasta månadshyran ingår rätt att använda personlift.
 • Personlyftet fungerar som säkerhet, ingen annan säkerhet behövs.
 • Kunden styr tidpunkten för bytet
 • Underhåll och restvärdesansvar på företaget
 • I samband med finansiell leasing rekommenderar vi ett underhållskontrakt
 • Avtalstid 12 – 60 månader
 • månadsavgift inkl. fast månadshyra och expeditionsavgift
 • tilläggstjänst: helförsäkring
 • Ej bokfört i balansräkningen
 • Hyror är utgiftsposter, minskar företagets inkomster och därmed de skatter som ska betalas.
 • Lätt att bokföra, ingen påverkan på företagets solvens.
 • Hissen återlämnas till uthyraren efter leasingperioden
 • I hyran ingår alltid moms

 

Underhållsleasing kan även skräddarsys efter kundens behov.

 

BE OM MER genom att maila sales@dexterlifts.com eller genom att ringa 040-199 0983.