Underhåll och periodiska inspektioner av personhissar

Vi utför underhåll och återkommande besiktningar för personlyft.

underhåll och renovering av hissar

  • Vi utför underhåll och renoveringsarbeten för alla märken av lyftare
  • Renoveringsarbeten kan innefatta byte av trasiga delar eller till och med en totalrenovering av hela hissen med ommålning
  • Vi utför arbetet antingen som timanställning eller enligt ett hissspecifikt erbjudande
  • Förfrågningar om erbjudanden till sales@dexterlifts.com

återkommande inspektioner

 

  • Vi utför periodiska besiktningar av alla hissmärken med professionalism.
  • Förfrågningar till sales@dexterlifts.com

grundliga periodiska inspektioner

 

  • Vi utför noggranna periodiska besiktningar av alla hissmärken, det vill säga tioårsbesiktningar med professionalism.
  • Förfrågningar om erbjudanden till sales@dexterlifts.com